قایق

 

 نشستم خسته شدم دیگر قایق نمی سازم پشت دریا ها هرخبری میخواهد باشد وقتی از توخبری نیست قایق می خواهم چه کار مرا همین جزیره کوچک تنهایی ام بس است

/ 0 نظر / 42 بازدید